99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Spotkanie wokół książki  „Pomoc psychologiczna w depresji i w okresie żałoby”.

Spotkanie wokół książki  „Pomoc psychologiczna w depresji i w okresie żałoby”.

W minioną środę (07.02.24) zgodnie z programem „Luty w bibliotece 2024” odbyło się spotkanie z autorami książki wydanej przez Akademię Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie pod tytułem „Pomoc psychologiczna w depresji i w okresie żałoby”. Praca zbiorowa wydana pod redakcją dr. Kazimierza Kopczyńskiego i poświęcone jej spotkanie były okazją do zaprezentowania wyników badań w przedmiotowym temacie na forum Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.

Dzięki współpracy pomiędzy Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kutnie a ANSGK w Kutnie uczestnicy spotkania mogli wysłuchać prelekcji dr. Kazimierza Kopczyńskiego
i  Joanny Burchart-Majkowskiej – autorki części publikacji poświęconej wsparciu społecznemu osobie w depresji poporodowej. Oprócz uwag natury metodycznej, prelegenci w toku ożywionej dyskusji z licznie przybyłymi uczestnikami spotkania wskazywali na przyczyny
i możliwości działań w zakresie profilaktyki w przypadkach depresji. Książka, która była przyczynkiem do spotkania, zawiera również rozdział poświęcony pomocy psychologicznej
w okresie żałoby po stracie bliskiej osoby wskutek samobójstwa, którego autorką jest Joanna Brudzyńska. Dyskusję z ramienia Biblioteki poprowadziła Dorota Nowaczyk.

Spotkanie zakończyło przekazanie dla kutnowskiej biblioteki kilku egzemplarzy książek
o tematyce poruszanej przez prelegentów. Uczestnicy mogli również uzyskać dedykacje
od autorów.

Skip to content