99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

„Pomoc psychologiczna w depresji i w okresie żałoby”

„Pomoc psychologiczna w depresji i w okresie żałoby”

Zapraszamy na spotkanie z dr. Kazimierzem Kopczyńskim wokół książki wydanej przez Akademię Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie „Pomoc psychologiczna w depresji i w okresie żałoby”. Spotkanie odbędzie się w dniu 7.02.2024 r. o godz. 18.00 w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie im. Stefana Żeromskiego (wejściówki do odebrania od 1.02.).

Dr Kazimierz Kopczyński – adiunkt w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie, absolwent psychologii w Uniwersytecie Łódzkim, specjalność- psychologia kliniczna. Ukończył także studia podyplomowe z ekologii, geologii, prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycznej, a także geriatrii i opieki długoterminowej. Jest autorem książki „Zainteresowania i system wartości u nieletnich zagrożonych samobójstwem” oraz współautorem dwóch książek interdyscyplinarnych „Kamień w religii, kulturze i sztuce” i „Krajobraz przyrodniczy i kulturowy. Próba ujęcia interdyscyplinarnego”. W swojej działalności naukowej i popularyzacyjnej i dydaktycznej dr Kazimierz Kopczyński głosi ideę holistycznego podejścia do Człowieka, Ziemi i Wszechświata. Jest zwolennikiem ekofilozofii, która wskazuje na duchowy i estetyczny wymiar Przyrody, ale także egzystencjalizmu dostrzegającego tragizm życia ludzkiego.
Zapraszamy na spotkanie https://www.bibliokutno.pl/aktualnosc-1990-luty_w_bibliotece.html

Skip to content