99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Podziękowania dla kutnowskiej Akademii.

Podziękowania dla kutnowskiej Akademii.

Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie płk Grzegorz Tomaszewski skierował do Rektor Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej dr hab. Sławomiry Białobłockiej podziękowania za wsparcie w organizacji specjalistycznego ćwiczenia na terenie ZK w Garbalinie.

Udział w przygotowaniu ćwiczeń ratowników medycznych z kutnowskiej ANSG to kolejny przykład wypełniania treścią podpisanego we wrześniu bieżącego roku porozumienia o współpracy między instytucjami. Okazuje się, że oferta edukacyjna kutnowskiej uczelni z kierunkami takimi jak bezpieczeństwo narodowe, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, psychologia czy administracja publiczna jest atrakcyjna dla rozwoju zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Z kolei dla ratowników medycznych z ANSGK możliwość udziału w przygotowaniu medycznej części ćwiczenia było dobrą praktyką ratowniczą realizowaną w inscenizacji bliskiej realnym działaniom. 

W dniach 13 – 15 listopada na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie zostało przeprowadzone ćwiczenie specjalistyczne „Garbalin 2023”. Tematem ćwiczenia było planowanie, organizowanie i prowadzenie działań wynikających z realizacji wybranych zadań operacyjnych, w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa oraz wystąpienia sytuacji kryzysowych. Głównym celem tego ćwiczenia było doskonalenie umiejętności obsady Stanowiska Kierowania Zakładu Karnego w Garbalinie w zakresie wsparcia procesu decyzyjnego Dyrektora i kierowania działaniami w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.
W ramach ćwiczenia sprawdzone zostały procedury reagowania na hipotetyczne sytuacje, które potencjalnie mogłyby wydarzyć się w ramach narastania sytuacji kryzysowej i zaostrzającej się atmosfery na arenie międzynarodowej. W drugim etapie ćwiczono elementy reagowania na konkretne zdarzenia i sytuacje, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie jednostki penitencjarnej.
Oprócz funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Garbalinie w ćwiczeniu uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, wydzielone siły pododdziału kontrterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wydzielone siły Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy. W przygotowanie i realizację ćwiczenia włączyła się również 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej, 1 Batalion Kawalerii Powietrznej oraz ANSGK Kutno – Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Informacja opracowana przez Zbigniew Bartosiak/ANSGK w oparciu o źródło: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-garbalinie-kryptonim-garbalin-2023

Tekst: ppor. Daria Sadowska,

Zdjęcia: kpr. Aleksandra Walczak

Skip to content