99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Służby mundurowe zainteresowane absolwentami ANSGK w Kutnie.

Służby mundurowe zainteresowane absolwentami ANSGK w Kutnie.

Kilka ofert pracy dla absolwentów kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne złożyli dziś przedstawiciele Służby Więziennej podczas spotkania ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Kpt. Iwona Jóźwiak i ppor. Daria Sadowska z Zakładu Karnego w Garbalinie odbyły dziś spotkanie ze studentami wydziału nauk o zdrowiu kutnowskiej akademii. Okazało się, 
że absolwenci kierunków medycznych tj. ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa
są oczekiwanymi przez Służbę Więzienną kandydatami mogącymi zasilić szeregi tej służby. Studenci dowiedzieli się, że kwalifikacje medyczne stanowią pożądane przez SW kompetencje i aktualnie w ZK w Garbalinie są oferty pracy w specjalności medycznej oraz dla absolwentów innych kierunków kutnowskiej akademii takich jak bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja czy psychologia. Podczas spotkania funkcjonariuszki przekazały studentom informacje o ofercie służby w Służbie Więziennej, poinformowały o warunkach służby, płacy, ścieżce rozwoju kariery zawodowej oraz uprawnieniach emerytalnych.  

Spotkanie to jest praktycznym efektem realizacji podpisanego miesiąc temu porozumienia 
o współpracy pomiędzy ANSGK w Kutnie a Z K w Garbalinie.

Skip to content