99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Podpisanie porozumienia o współpracy między ANSGK w Kutnie a 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej. 

Podpisanie porozumienia o współpracy między ANSGK w Kutnie a 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej. 

Podpisanie porozumienia o współpracy między Akademią Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie a 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej. 

 Współpraca dla bezpieczeństwa.

Za nami pierwszy trening umiejętności medycznych żołnierzy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w centrum symulacji medycznych kutnowskiej ANSGK. 
To pierwsze działanie wynikające z podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy tymi instytucjami.

27.10.2023 r. w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie  podpisane zostało porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią a 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej. Pod dokumentem podpisy złożyli Rektor Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie dr hab. Sławomira Białobłocka i Dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Paweł Wiktorowicz. 

Przez okres minionego roku obie instytucje prowadziły wspólne przedsięwzięcia, których powodzenie doprowadziło do sformalizowania współpracy w formule porozumienia. W jego ramach znajdują się obszary związane promocją i wizerunkiem obu instytucji, wsparciem procesu rekrutacyjnego, współpracy w przygotowaniu przedsięwzięć o charakterze naukowym propagujących szeroko rozumiane bezpieczeństwo i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie i ratownictwa medycznego.  

Ten ostatni zapis już został wcielony w życie. Grupa łódzkich Terytorialsów pod okiem doświadczonych instruktorów ratowników miała okazję zapoznać się z nowoczesnym wyposażeniem sal wiernej symulacji medycznej kutnowskiej Akademii oraz zrealizować pierwsze ćwiczenia. Wojskowi ratownicy skorzystali z doświadczeń wykładowcy 
kierunku ratownictwo medyczne kutnowskiej Akademii – Dariusza Drzewieckiego. 

Dzięki zawartemu porozumieniu żołnierze będą mogli ćwiczyć i podnosić kwalifikacje z ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa. Oznacza to możliwość szkolenia na bardzo wysokim poziomie – powiedział st. kpr. Jacek Mazur z Zespołu Zabezpieczenia Medycznego 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.


W planach obu instytucji jest rozwijanie tego typu przedsięwzięć.

Zbigniew Bartosiak

ANSGK w Kutnie

Skip to content