99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

„Od niepodległości do współczesności …” – seminarium, koncerty i prezentacja musztry paradnej.

„Od niepodległości do współczesności …” – seminarium, koncerty i prezentacja musztry paradnej.

„Od niepodległości do współczesności …” – seminarium, koncerty i prezentacja musztry paradnej w murach kutnowskiej ANSGK.

Seminarium naukowe poświęcone osobom i podmiotom związanym z Kutnem, regionem kutnowskim, zasłużonym dla nauki, edukacji, kultury. A także koncert z repertuarem nawiązującym do tradycji patriotycznych oraz prezentacja musztry paradnej 
w wykonaniu żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. To były propozycje Stowarzyszenia Veritas – Nauka, Edukacja, Kultura na wspólne 
z mieszkańcami Kutna uczczenie nadchodzącego Narodowego Święta Niepodległości. 

Duże, otwarte dla publiczności wydarzenie miało miejsce na terenie Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie. Rozpoczęło je seminarium naukowe „Z kart historii regionalizmu kutnowskiego: od niepodległości do współczesności. Kutnianie w nauce, edukacji, kulturze”. Po seminarium odbył się koncert z repertuarem patriotycznym kutnowskiego chóru Speranza i Kapeli Krośniewiacy. Ostatnim punktem z programu organizatorów był prezentacje musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Całe wydarzenie zostało wsparte przez służby mundurowe tj. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Skierniewicach, Zakład Karny w Garbalinie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. Wyjątkowym profilaktycznym akcentem, który stał się miłą niespodzianką dla publiczności, była prelekcja funkcjonariuszy kutnowskiej PSP poświęcona zagrożeniu powodowanym przez tlenek węgla i możliwość wylosowania ratującego życie urządzenia – czujnika czadu i dymu. 

Zgodnie z programem seminarium wygłoszone zostały następujące referaty:

  1. dr Piotr Stasiak – „dr Antoni Troczewski i jego działalność jako przykład patriotycznej postawy przełomu XIX i XX wieku w drodze do niepodległości”
  2. Joanna Domagała – „Agnieszka Mikołajczyk – z miłości do muzyki”
  3. bryg. Dariusz Lusa – Nic dla siebie, wszystko dla innych – kutnowscy powiatowi instruktorzy pożarnictwa”
  4. Andrzej Olewnik – „Czesława Widelskiego podróże niedokończone”
  5. dr hab. Nadija Panczak-Białobłocka – „25 lat istnienia Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie”

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszeni VERITAS Nauka Edukacja Kultura.

Współorganizatorami były: Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie 
i Warszawskie Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

Wsparcia udzielili: Muzeum Pałac Saski w Kutnie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Miejska i Powiatowa Bibliotek Publiczna w Kutnie.

Gośćmi wydarzenia, które było imprezą towarzyszącą miejskim obchodom Narodowego Święta  Niepodległości byli m.in. Zbigniew Wdowiak – Wiceprezydent Miasta Kutno, Grzegorz Skrzynecki – Dyrektor Muzeum Pałac Saski w Kutnie, bryg. Dariusz Lusa – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, dr hab. Sławomira Białobłocka – Rektor Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie, Artur Ciurlej – Dyrektor II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie, Anna Marciniak-Ladko – Sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.

Zbigniew Bartosiak

ANSG w Kutnie

Skip to content