99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

25 rok akademicki kutnowskiej uczelni otwarty.

25 rok akademicki kutnowskiej uczelni otwarty.

25 inauguracja roku akademickiego w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie odbyła się na wypełnionej po brzegi sali kutnowskiego CTMiC.
W przemówieniu inauguracyjnym Rektor ANSGK w Kutnie dr hab. Sławomira Białobłocka nawiązała do przywiązania uczelni do miasta Kutno i podziękowała władzom miasta i powiatu za wieloletnie wsparcie Akademii.

Uroczystość, która odbyła się 7.10.2023 r. była okazją do zaprezentowania historii uczelni, która rozpoczęła swoją działalność w roku 1998 jako Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania z siedzibą w Kutnie. Następnie w roku 1999 przemianowana została na Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie, a w roku 2021 osiągnęła status akademii i przyjęła nazwę Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie. Podczas przemówienia okolicznościowego nie zabrakło odniesień do  lokacji uczelni, która od samego początku swojego istnienia miała w nazwie „Kutno”. Uroczystość była okazją do podziękowań
i wręczenia okolicznościowych statuetek osobom, które wspierały działalność kutnowskiej uczelni. Uczelni, która w ciągu 25 lat swojej działalności wykształciła blisko 8 tysięcy absolwentów. Podziękowania Rektor zostały również skierowane do Senatu Akademii
i wszystkich jej pracowników.

Inauguracja roku akademickiego to przede wszystkim studenci. W dniu dzisiejszym studenci
I roku złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Akademii. Zaszczyt ten przypadł delegacji
w składzie: Monika Łuczak, Daria Majkowska, Paweł Podlasiak.

Inaugurację uświetniła koncertem Krośniewicka Orkiestra Dęta pod dyrekcją kapelmistrza Romana Frontczaka z gościnnym udziałem solistki Hanny Yatsiv.

Wykład inauguracyjny „Wojna i pokój jako wyzwanie dla Ukrainy i Europy Środkowej” wygłosił prof. Anatoliy Romanyuk.

W uroczystości uczestniczyli m.in. dr Tomasz Rzymkowski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki, Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński, Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Wiceprezydent Miasta Kutna Zbigniew Wdowiak, liczne grono aktualnych i byłych profesorów kutnowskiej uczelni oraz absolwenci, studenci i zaproszeni goście.

Skip to content