99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Praktyczny wymiar ratownictwa medycznego w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Praktyczny wymiar ratownictwa medycznego w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Rozwijanie umiejętności ratownika medycznego w ekstremalnie trudnych warunkach było elementem praktycznych ćwiczeń studentów kutnowskiej Akademii. W programie nie zabrakło symulacji udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia samych ratowników. Szkolący zadbali, aby studenci potrafili zachować zimną krew w obliczu takich wyzwań jak działania w warunkach ratownictwa pola walki, sytuacji katastrof, podejmowania działań ratowniczych w trudnym dla ratowników i pojazdów terenie.


Podczas praktyki dla studentów Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej 
w Kutnie na kierunku ratownictwo medyczne realizowany był program pozwalający studentom zmierzyć się z sytuacjami mocno niestandardowymi, które wymagały połączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Organizatorzy praktyk przygotowali dla studentów zadania wymagające sprawności w szczególnych sytuacjach działań ratowniczych. W warunkach terenowych studenci uczestniczyli w symulacjach ratowania życia i zdrowia ofiar katastrof, zapoznawali się z zasadami ratownictwa pola walki, zgłębiali tajniki podstaw samoobrony. Scenariusze zajęć uwzględniały jak najbardziej realistyczne sytuacje, dla których ćwiczenia w terenie były najlepszą formą sprawdzenia swoich umiejętności i ich doskonalenia.

Praktyka terenowa studentów zakończyła się egzaminem obejmującym część teoretyczną i praktyczną.

            W ramach doskonalenia swojego warsztatu i rozwijania zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową przyszli ratownicy mogli uczestniczyć w spływie kajakowym, zajęciach z taktyki wojskowej, pokonywaniu przeszkód terenowych, ćwiczyć podstawy samoobrony.

            Praktyki odbyły się w miniony weekend w Radotkach k. Płocka, a przeprowadzone zostały przez Centrum Szkoleniowe DEFENCE Mariusz Zieliński.   

Zbigniew Bartosiak
ANSGK w Kutnie

Foto:
– M. Zieliński
– Latający Dzik

Skip to content