99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Jakie zadania wykonuje inżynier środowiska?

Jakie zadania wykonuje inżynier środowiska?

inżynier środowiska

Wykształcenie otwiera nowe możliwości zarówno zawodowe, jak i dotyczące rozwoju osobistego. Na pewno warto jednak wybrać kierunek, który jest ciekawy i wiąże się z naszymi zainteresowaniami. Ciekawą propozycją są studia na kierunku inżynieria środowiska. Jakie stanowisko można zająć po ich ukończeniu?

Czym zajmuje się inżynier środowiska?

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą pracować m.in. w:

  • przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych,
  • firmach zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem instalacji wodnych, wentylacyjnych, grzewczych, kanalizacji sanitarnych,
  • w oczyszczalniach ścieków, 
  • w instytucjach państwowych np. powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

Podjęcie pracy w takich jednostkach jest możliwe dzięki zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu matematyki, przyrody, a także techniki dotyczącej m.in. projektowania i stosowania urządzeń i technologii stosowanych w szeroko pojętej inżynierii środowiska. Kluczowe znaczenie ma także świadomość prawna, praktyczne umiejętności o projektowaniu, wykonywaniu i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych. Konieczne jest posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria środowiska?

Inżynier środowiska to osoba, która zdobyła właściwe wykształcenie, pozwalające na zdobycie niezbędnej wiedzy. Konieczne jest ukończenie studiów pierwszego stopnia, a w wielu sytuacjach wymagania jest inżynieria środowiska II stopnia.

Zajęcia odbywają się ze szczególnym uwzględnieniem profilu praktycznego i zmieniających się potrzeb rynku. Szczególnie polecana jest dostępna na naszej uczelni specjalność „Instalacje w budownictwie”. Obejmuje ona m.in. wiedzę o nowych rodzajach materiałów, nowych technologiach budowania, sposoby ich stosowania i obliczenia konstrukcyjne.

Skip to content