99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Wpis ANSGK do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wpis ANSGK do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00011/2023.

Skip to content