Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Blog

Wpis ANSGK do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00011/2023.

Skip to content