99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

„Polska a Ukraina. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy współpracy w gospodarce, polityce i dziedzinie społecznej”

„Polska a Ukraina. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy współpracy w gospodarce, polityce i dziedzinie społecznej”

W Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Polska a Ukraina. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy współpracy w gospodarce, polityce i dziedzinie społecznej”. Współorganizatorem konferencji był  Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki.

Konferencja z 26 listopada 2022 r. w ASNGK w Kutnie stała się okazją do  zaprezentowania wyników badań naukowych, obserwacji i spostrzeżeń dotyczących m.in. skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zgodnie z przyjętym programem konferencji tematyka poruszana przez prelegentów dotyczyła nowych wyzwań i perspektyw współpracy w obszarach polityki, gospodarki i organizacji pozarządowych pomiędzy Polską a Ukrainą. Nie zabrakło tematów związanych z migracją, bezpieczeństwem i działaniami w obszarze polityki społecznej. Otwarcia konferencji dokonała dr hab. Sławomira Białobłocka – Rektor ANSGK w Kutnie. 
W imieniu współorganizatora głos zabrał prof. Anatoliy Romanyuk – Kierownik Katedry Politologii Wydziału Filozofii LNU. Słowa do uczestników konferencji skierowali: Zastępca Prezydenta Miasta Kutno Pan Zbigniew Wdowiak i płk. rez. dr Ryszard Chodynicki. 

Szczególnym wyróżnieniem dla organizatorów konferencji było przesłanie listu i objęcie jej Patronatem Honorowym przez Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej  Pana Wasyla Zwarycza. Honorowego patronatu konferencji udzielili również Starosta Kutnowski Pan Daniel Kowalik, Prezydent Miasta Kutno Pan Zbigniew Burzyński,  Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej i Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

W konferencji uczestniczyły delegacje: Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r z Prezesem ZG – Panem Michałem Krzysztofem Wykowskim oraz ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – Panem Stefanem Pawłem Wyszyńskim.

W organizację przedsięwzięcia zaangażowało się również Studenckie Koło Naukowe kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz Stowarzyszenie VERITAS – Nauka, Edukacja, Kultura działające przy ANSGK w Kutnie.

Skip to content