99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne – list intencyjny.

Kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne – list intencyjny.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Kutnie oraz Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie podpisali list intencyjny w zakresie współpracy dotyczącej kształcenia strażaków na studiach Ratownictwa medycznego.

Podpisy na dokumentach złożyli: st. bryg. Marek Myszkowski – Komendant Powiatowy PSP w Kutnie, dh Jakub Świtkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Kutnie oraz Sławomira Białobłocka – rektor ANSGK w Kutnie. Sygnatariusze listu zadeklarowali wspólną działalność na rzecz realizacji działań w ramach uruchomienia trzyletnich studiów licencjackich zakończonych uzyskaniem tytułu naukowego licencjata na kierunku ratownictwo medyczne w semestrze wiosennym w roku 2023 skierowanych do ratowników PSP/OSP z terenu powiatu kutnowskiego.
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie od wielu lat rozwija kierunki medyczne związane z pielęgniarstwem i ratownictwem medycznym. Uczelnia posiada wysoko kwalifikowaną kadrę dydaktyczną i bardzo dobrze wyposażone pracownie symulacji medycznych zorganizowane w ramach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych.
W ramach działań wynikających z podpisanego porozumienia uwzględnione zostaną aspekty szczególnie istotne dla pragmatyki służbowej strażaków ratowników PSP/OSP.
Kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego jest istotną rolą w zawodzie strażaka. Od 2020 roku na terenie powiatu kutnowskiego strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Ochotniczych Straży Pożarnych brali czynny udział w 60 izolowanych zdarzeniach medycznych oraz udzielali 271 razy kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas akcji ratowniczo – gaśniczych.

Skip to content