99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Czym charakteryzuje się administracja w wymiarze sprawiedliwości?

Czym charakteryzuje się administracja w wymiarze sprawiedliwości?

wykłady studentów

Chociaż sam wymiar sprawiedliwości kojarzy się przede wszystkim ze studiami prawniczymi, wiele osób zapomina o tym, że również i on potrzebuje obsługi administracyjnej. Studenci kierunku Administracja, wybierając swoją specjalność, mogą zdecydować się właśnie na Administrację wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, która potencjalnie może stać się dla nich gwarantem ciekawej i prestiżowej pracy.

Czego można nauczyć się, wybierając tę specjalność?

Studia na kierunku Administracja ukierunkowane na wymiar sprawiedliwości znacząco poszerzają wiedzę studenta o działaniu sądów powszechnych i administracyjnych, notariatu oraz prokuratury. Słuchacze przyswajają sobie ustrój adwokatury, szkolą się też w zawiłościach procedur sądowych, sądowo-administracyjnych, cywilnych i karnych. Podczas wykładów poruszane są kwestie m.in. praw człowieka, ochrony danych osobowych czy etyki w działaniach urzędnika wymiaru sprawiedliwości. Studenci uczą się też, jak funkcjonują i organizują pracę kancelarie prawnicze oraz szkolą w zakresie przygotowywania pism procesowych.

Jaka praca czeka na absolwentów Administracji ze specjalnością Administracja w wymiarze sprawiedliwości?

Absolwent wspomnianego kierunku i specjalności może z powodzeniem szukać pracy jako asystent prawnika, specjalista do spraw obsługi kancelarii, protokolant sądowy, czy inspektor w sekretariacie sądu okręgowego lub rejonowego. Dyplom przyda się też w służbach mundurowych, instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach społecznych socjalnych, administracji skarbowej i wielu organach administracji rządowej oraz samorządowej. Wspominane stanowiska wiążą się zazwyczaj ze stabilnym zatrudnieniem, awansami, dobrymi godzinami pracy i… brakiem rutyny w pracy na co dzień.

Skip to content