99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Projekt „Z mikrofonem po wiedzę”.

Projekt „Z mikrofonem po wiedzę”.

Huuurrra! Wyruszyliśmy z mikrofonem po wiedzę i z wiedzą!

Działające przy Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie Stowarzyszenie VERITAS – Nauka, Edukacja, Kultura w dnu 30 września 2022 roku zakończyło realizację autorskiego projektu „Z mikrofonem po wiedzę”.

Projekt był finansowany w ramach Programu Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023 Edycja 2022 realizowanego przez Centrum OPUS finansowanego przez NIW–CRSO ze środków Programu FIO NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Dzięki otrzymanemu mikrograntowi, przy udziale środków własnych Stowarzyszenia, udało się zakupić zestaw nagłośnieniowy składający się z: 

  • miksera z wzmacniaczem;
  • mikrofonu bezprzewodowego doręcznego;
  • mikrofonu nagłownego z klipsem krawatowym;
  • 2 kolumn estradowych ze statywami;
  • zestawu okablowania i przyłączy.

Zakupiony sprzęt pozwala na stwarzanie, zarówno na sali, jak i w plenerze, przyjaznych warunków do przyswajania i przekazywania wiedzy. Realizowane lub współorganizowane przez Stowarzyszenie wydarzenia staną się efektywniejsze. Poprawi się jakości obsługi spotkań, rozszerzy oferta działań, będą realizowane nowe inicjatywy. Posiadanie w zasobach własnych profesjonalnego zestawu nagłośnieniowego pozwala lepiej i szerzej realizować zadania statutowe i kierować je do większej liczby odbiorców i środowiska lokalnego.

Skip to content