99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

DYPLOMOWANY SPECJALISTA – REKRUTACJA TYLKO DO KOŃCA WRZEŚNIA ‼

DYPLOMOWANY SPECJALISTA – REKRUTACJA TYLKO DO KOŃCA WRZEŚNIA ‼

W chwili rekrutacji NIE JEST WYMAGANA MATURA.

1. Dyplomowany specjalista logistyk
,
2. Dyplomowany specjalista administracji
,
3. Dyplomowany specjalista informatyk,

4. Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac
,
5. Dyplomowany specjalista rachunkowości
,
6. Dyplomowany specjalista metod pomiarowych w geodezji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wtrakcie trwania kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty.

Więcej informacji:
https://wsgk.com.pl/ksztalcenie-specjalistyczne-2/

Skip to content