99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Jakie są wymagania pielęgniarskie do pracy w POZ?

Jakie są wymagania pielęgniarskie do pracy w POZ?

pielęgniarka

Często już małe dziewczynki marzą o tym, że w dorosłym życiu zostaną pielęgniarkami. To zawód bardzo szlachetny. Opieka nad chorymi wymaga wiele empatii, cierpliwości i życzliwości. Chociaż w Polsce pielęgniarki zarabiają mniej niż w naszych zachodnich sąsiadów, wiele osób wciąż decyduje się na studiowanie pielęgniarstwa. Jeśli nawet nie zechcą pracować w Polsce, zyskują one możliwość późniejszej wysokodochodowej pracy w zawodzie w Niemczech, Szwecji czy Norwegii.

Jak zostać pielęgniarką?

Aby zostać pielęgniarką w POZ, trzeba spełnić szereg wymagań. Przede wszystkim od kandydatek wymagane jest posiadanie polskiego obywatelstwa oraz pełnej zdolności do czynności prawnych. Poza ukończeniem studiów na kierunku pielęgniarstwo, kandydatka musi cechować się też odpowiednim stanem zdrowia, który umożliwi jej wykonywanie podstawowych obowiązków. Po ukończeniu studiów pielęgniarkę czeka jeszcze odbycie obowiązkowego stażu. Trzeba pamiętać też o tym, że zgodnie z prawem zawód pielęgniarki może wykonywać wyłącznie osoba, która posiada prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych (po spełnieniu powyższych wymagań).

Czy dyplom szkoły pielęgniarskie naprawdę jest potrzebny?

Dawniej pielęgniarką mogła zostać osoba z wykształceniem średnim. Obecnie od przedstawicielek tego zawodu wymaga się ukończenia szkoły wyższej. Studia na kierunku pielęgniarstwo znacząco różnią się od zwykłej nauki w auli. Studenci muszą pozaliczać wiele zajęć praktycznych, aby zostać dopuszczonymi do obrony swojej pracy. Pielęgniarka, która chce pracować w POZ, musi ukończyć co najmniej studia pierwszego stopnia, trwające nie krócej niż 6 semestrów i mają profil praktyczny, odbyć nie mniej niż 4720 godzin zajęć i praktyk, a także uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Młodsze pielęgniarki od poprzedniego pokolenia różni również to, że muszą one zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Skip to content