99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Dlaczego warto studiować administrację?

Dlaczego warto studiować administrację?

administracja

Studia na kierunku Administracja wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. I nic w tym dziwnego: po ukończeniu nawet I stopnia tych studiów można liczyć na spore szanse w podjęciu pracy zawodowej. Na absolwentów Administracji czekają etaty w wielu urzędach. Jakie możliwości podjęcia pracy mają osoby, które uzyskały dyplom? Sprawdźmy!

Duże możliwości zatrudnienia

Absolwent Administracji może liczyć na zatrudnienie nie tylko w administracji publicznej, ale też w sektorze prywatnym. Byli studenci Administracji chętnie przyjmowani są do urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich. Z powodzeniem mogą szukać pracy również w innych urzędach: pracy, ubezpieczeń społecznych, organach partii politycznych czy organizacjach pozarządowych. Wiedza zdobyta na studiach przydatna okazuje się również tym, którzy planują rozpocząć własną działalność gospodarczą, czy działać dla rozwoju lokalnej społeczności w swoim miejscu zamieszkania. Studia na kierunku Administracja są też dobrze widziane w CV osoby kandydującej do pracy w służbach porządku publicznego.

Praca po Administracji

Duże możliwości rozwoju po studiach na kierunku Administracja to nie wszystko. Równie ważna jest stabilność zatrudnienia, którą oferują urzędy. Absolwenci administracji mogą liczyć na umowę o pracę i stałe godziny wykonywania obowiązków służbowych. Wbrew powszechnej opinii zarobki w administracji rządowej, jak i samorządowej, wcale nie należą do niskich. Chociaż sama pensja może wydawać się niewielka, pracownicy otrzymują różnego rodzaju świadczenia, premie i nagrody, dzięki którym średni miesięczny dochód w roku znacząco się zwiększa. Należy dodać też, że rotacja urzędników jest bardzo mała, a zwolnienia z pracy zdarzają się nieporównywalnie rzadziej, niż w sektorze prywatnym. Studia na kierunku Administracja zwiększają szansę na stabilną, dobrze płatną i w miarę spokojną pracę, czyli coś, co w dzisiejszych czasach można uznać za przywilej dla nielicznych.

Skip to content