99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Studiuj Bezpieczeństwo narodowe!

Studiuj Bezpieczeństwo narodowe!

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE JEST DLA LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH, ŚWIADOMYCH ORAZ CIEKAWYCH ŚWIATA, KTÓRZY W PRZYSZŁOŚCI BĘDĄ ZAPEWNIALI BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELOM NASZEGO KRAJU.

W ramach studiów analizie poddane zostają między innymi:

• organizacja i system zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji,
• problematyka skutecznego i efektywnego zarządzania systemami bezpieczeństwa,
• rola organizacji pozarządowych, w tym organizacji proobronnych w systemie obronnym państwa, a także organizacja i specyfikacja działania systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
• odniesienie problematyki bezpieczeństwa do społeczności lokalnych, organizacji trzeciego sektora, jakości i audytu bezpieczeństwa,
• działania na rzecz bezpieczeństwa teleinformatycznego,
• terroryzm międzynarodowy,
• prawne uwarunkowania dotyczące ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

Skip to content