99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Jak zostać ratownikiem medycznym?

ratownicy medyczni w pracy

Ratownictwo medyczne jest zawodem niezwykle ważnym i odpowiedzialnym. Osoby wykonujące ten zawód codziennie ratują ludzkie życia, niejednokrotnie poświęcając całego siebie. Praca ta nie jest łatwa, wymaga dużego zdyscyplinowania i odporności na stres, co pozwala na efektywniejszą pracę. Mimo że jest to ciężki zawód, daje przeogromną satysfakcję. Ratownicy są bohaterami, obecnymi na co dzień wśród nas.

W jaki sposób zostać ratownikiem medycznym?

Aby zostać ratownikiem medycznym, należy ukończyć studia na kierunku ratownictwo medyczne. Aby mieć możliwość zatrudnienia w tym zawodzie, należy ukończyć trzyletnie studia licencjackie. W czasie trwania studiów studenci oprócz zajęć teoretycznych odbywają również zajęcia praktyczne oraz praktyki w placówkach, dzięki którym mogą zobaczyć, jak naprawdę wygląda praca ratownika medycznego i z czym będą musieli się zmierzyć. Program tego kierunku studiów jest oparty na wzorcach międzynarodowych oraz wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Absolwent studiów na kierunku ratownictwo medyczne posiada szeroką wiedzę na temat anatomii, biologii, patofizjologii, fizjologii, a także psychologii, farmakologii i toksykologii. Każda osoba kończąca studia ratownicze potrafi odpowiednio zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia u dorosłych i dzieci. Wiedza posiadana przez absolwentów ma bardzo szerokie spektrum, co spowodowane jest dużym rozstrzałem przypadków, z którymi mogą spotkać się podczas swojej pracy.

Ratownicy medyczni powinni być odporni nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. Niekiedy osoby potrzebujące pomocy mogą nie być w stanie same ustać na nogach, a przy chorych o większej masie ciała może to być problematyczne. Na studiach kładziony jest nacisk nie tylko na rozwój psychiczny i przyswojenie niezbędnej wiedzy, ale i na rozwój fizyczny. Ratownicy fizyczni po studiach potrafią wykonać i ocenić zapis EKG, przywrócić drożność dróg oddechowych, unieruchomić złamania, a nawet w razie konieczności przyjąć poród. Nie jest to zawód przewidywalny, każde wezwanie wiąże się z nowym doświadczeniem.

Aby rozpocząć studia, kandydaci muszą przejść dokładne badania, aby stwierdzić czy nie występują u nich żadne choroby czy ograniczenia, uniemożliwiające pracę w tym zawodzie. Po skończonych studiach na dobrych uczelniach absolwenci są gotowi, by pomagać innym ludziom i ratować ich życie.

Skip to content