99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Jakie badania muszą wykonać kandydaci na pielęgniarzy?

Jakie badania muszą wykonać kandydaci na pielęgniarzy?

pielęgniarze

Studia na kierunku pielęgniarstwo mogą rozpocząć tylko kandydaci, którzy przejdą odpowiedni proces rekrutacji. Jednym z jego elementów są badania, które każdy z kandydatów musi wykonać, aby móc zostać przyjętym na uczelnię wyższą. Dzięki temu uczelnia ma pewność, że kandydaci są zdolni do podjęcia studiów i pracy, i nie posiadają żadnych schorzeń wykluczających ich z pracy w tym zawodzie.

Jakie badania są konieczne, aby kandydaci mogli rozpocząć studia na kierunku pielęgniarstwo?

Każdy ze studentów musi dostarczyć na uczelnie orzeczenie lekarskie, mówiące o możliwości podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo. Aby uzyskać tego rodzaju oświadczenie, każdy kandydat musi przejść kilka badań. W skierowaniu określone są czynniki szkodliwe, mogące występować na danym stanowisku i to do nich dopasowywane są badania wykonywane na poszczególnych kierunkach studiów.

Pierwszym z nich jest badanie na nosicielstwo pałeczek Shigella i Salmonella, wykonywane w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Kolejnymi koniecznymi badaniami są  RTG płuc, morfologia oraz badanie moczu. W wielu przypadkach wykonywane jest również badanie wzroku. Ostatnim etapem badań jest wizyta u lekarza medycyny pracy, który na podstawie wywiadu, wyników badań i swojego badania wydaje orzeczenie. Podczas wywiadu lekarz pyta kandydata o jego choroby i alergie, dzięki czemu może wydać oświadczenie o zdolności do studiów na kierunku pielęgniarstwo bądź jej braku.

Studenci pielęgniarstwa spędzają bardzo dużo czasu podczas swojej edukacji w szpitalach, często z ludźmi bardzo chorymi. Z tego tytułu konieczne są dokładne badania, mające na celu zapewnienie pacjentom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Student posiadający podbitą książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych, zapis o odbyciu trzykrotnego szczepienia przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B oraz z oświadczeniem od lekarza medycyny pracy mogą rozpocząć edukację na uczelni, i odbywać praktyki w szpitalach.

Studia na kierunku pielęgniarstwo wymagają od kandydatów dobrego zdrowia fizycznego oraz psychicznego, ponieważ ich praca może wymagać od nich podnoszenia ludzi, czy pracy w stresujących warunkach.

Skip to content