99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Charakterystyka pielęgniarstwa

Charakterystyka pielęgniarstwa

pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo jest jednym z najważniejszych zawodów nie tylko w kraju, lecz na całym świecie. Bez pielęgniarek nie byłaby możliwa dobra obsługa medyczna, lekarze nie mieliby koniecznego wsparcia podczas swojej pracy, dużo osób zostałoby bez pomocy. Studia na kierunku pielęgniarstwo pozwalają zdobyć ogromną dawkę wiedzy oraz umiejętności praktycznych, dzięki czemu po ich zakończeniu nowe pokolenie pielęgniarek może służyć pomocą potrzebującym.

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo?

Studia na kierunku pielęgniarstwo można podzielić na dwa etapy: studia pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień, po którym studenci zdobywają tytuł licencjata trwa sześć semestrów – 3 lata, natomiast studia drugiego stopnia trwają cztery semestry, a po ich skończeniu i obronie pracy uzyskuje się tytuł magistra. Podczas studiów na kierunku pielęgniarstwo,  studenci zdobywają wiedzę ogólną i specjalistyczną, uczą się również jak z niej korzystać w praktyce.

Planując rozpoczęcie studiów na tym kierunku, warto zdecydować się na uczelnię, posiadającą akredytację Ministra Zdrowia oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej na tym kierunku, dzięki czemu mamy pewność o wysokiej jakości nauczania i przekazywanej wiedzy na danej uczelni. Studia na tym kierunku rozwijają w ludziach wiele umiejętności, potrzebnych nie tylko w pracy pielęgniarki czy pielęgniarza, ale w codziennym życiu.

Jak wygląda praca po studiach pielęgniarskich?

Po zakończeniu studiów magisterskich, pielęgniarki i pielęgniarze mają do wyboru wiele ścieżek kariery. Praca polega głównie na pracy z klientem, ale również na realizacji zleceń lekarzy w zakresie diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji pacjentów. Wśród kompetencji pielęgniarek można wymienić diagnozowanie, leczenie i rehabilitację, ale także zapobieganie różnego rodzaju schorzeniom. Zawód pielęgniarki wykonywany jest w szpitalach, szkołach, sanatoriach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach, hospicjach, a także w domach. Pielęgniarki towarzyszą ludziom na każdym etapie ich życia. Zakres ich kompetencji jest bardzo szeroki, od podłączania kroplówek i podawania leków, przez zmianę opatrunków, aż po mycie i karmienie chorych. Jest to praca niezwykle ważna dla społeczeństwa, a zawód pielęgniarki uznawany jest za szlachetny. Osoby pracujące w tym zawodzie wykazują się dużą empatią, cierpliwością oraz ogromną wiedzą z wielu zakresów, ponieważ nigdy nie wiadomo, z jakim przypadkiem przyjdzie się im spotkać.

Skip to content