99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Jakie są różnice między uprawnieniami pielęgniarki I a II stopnia?

Jakie są różnice między uprawnieniami pielęgniarki I a II stopnia?

pielęgniarstwo sudentki

Studia na kierunku pielęgniarstwo można podzielić na dwa stopnie: studia licencjackie oraz magisterskie. Studia pierwszego stopnia – licencjackie – trwają trzy lata (sześć semestrów), i po ich ukończeniu student może wykonywać pracę w danym zawodzie. Studia magisterskie – II stopnia – trwają dwa lata (cztery semestry), i po obronie pracy pozwalają na uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa. Uprawnienia pielęgniarek po skończonych studiach licencjackich oraz magisterskich różnią się od siebie znacząco.

Czym różnią się od siebie uprawnienia pielęgniarek I stopnia od pielęgniarek II stopnia?

Pielęgniarki I stopnia są osobami, które posiadają tytuł licencjata zdobyty poprzez minimum 3 lata nauki i 4600 godzin kształcenia zawodowego, bądź jeżeli ich studia trwały krócej niż 3 lata, ale posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną bądź szkołę pomaturalną kształcącą w kierunku pielęgniarstwa. Pielęgniarki pierwszego stopnia posiadają bardzo szeroki zakres uprawnień, który w przypadku pielęgniarek drugiego stopnia jest jeszcze rozszerzony o różnego rodzaju specjalistyczne świadczenia. Należą do nich między innymi:

  • Świadczenia zapobiegawcze,
  • Świadczenia diagnostyczne,
  • Świadczenia lecznicze,
  • Świadczenia pielęgnacyjne,
  • Świadczenia rehabilitacyjne.

Świadczenia zapobiegawcze będące w kompetencjach pielęgniarki po studiach licencjackich obejmują między innymi prowadzenie profilaktyki powikłań w przebiegu chorób czy prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki. Pielęgniarka II stopnia może dodatkowo prowadzić edukację w określonych chorobach, jak na przykład cukrzyca czy choroby krwi.  Pielęgniarka I stopnia ma uprawnienia do wykonywania pulsoksymetrii oraz pomiarów podstawowych parametrów życiowych. Uprawnienia pielęgniarki po studiach magisterskich obejmują również rozpoznawanie sytuacji życiowej pacjenta, tak aby zapobiec jego izolacji społecznej.

Pielęgniarka po studiach I stopnia może wykonać różnego rodzaju świadczenia lecznicze, jak na przykład inhalację czy założenie cewnika. Pielęgniarka II stopnia, nazywana również pielęgniarką specjalistyczną w swoich kompetencjach posiada również możliwość wypisywania recept na niektóre leki, a także wystawiania skierowań na badania diagnostyczne. Pielęgniarki, niezależnie od stopnia mogą wykonywać względem takie świadczenia rehabilitacyjne jak  ćwiczenia oddechowe czy prowadzenie terapii zajęciowej, pielęgniarka specjalistyczna dodatkowo może rehabilitować pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Jak widać na podanych przykładach, pielęgniarka II stopnia posiada znacznie szerszy zakres uprawnień, wiążący się często ze specjalistyczną wiedzą z danej dziedziny. Pielęgniarki drugiego stopnia, ze względu na swoje kompetencję i spoczywającą na nich odpowiedzialność zarabiają więcej niż pielęgniarki I stopnia.

Skip to content