99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Studia II stopnia. Propozycje edukacyjne

Studia II stopnia. Propozycje edukacyjne

studia

Studia II stopnia, czyli magisterskie, stanowią uzupełnienie i dopełnienie wykształcenia wyższego I stopnia — na poziomie licencjackim lub inżynierskim. Edukacja trwa dwa lata (cztery semestry) i kończy się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem tytułu magistra. Pełne wykształcenie wyższe może mieć realny wpływ nie tylko na zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia, ale i poziom zarobków. Na jakie kierunki studiów II stopnia warto obecnie zwrócić uwagę?

Kierunki studiów II stopnia w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie zapewnia kandydatom możliwość studiowania zarówno na studiach I stopnia, jak i II stopnia. Aktualnie w naszej szkole realizowane są następujące kierunki studiów magisterskich:

  • europeistyka — to multidyscyplinarny kierunek studiów. Program dydaktyczny opiera się przede wszystkim na dziedzinach takich jak nauki o polityce, administracja, nauki prawne i nauki socjologiczne. Studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu różnych obszarów, obejmujących zagadnienia dotyczące nie tylko Europy, ale i Polski oraz całego świata. Absolwenci europeistyki mogą zdobyć zatrudnienie nie tylko w kraju, ale i za granicą w instytucjach unijnych, podmiotach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach międzynarodowych itd.
  • pielęgniarstwo studia II stopnia stanowią kontynuację edukacji na tym kierunku w ramach studiów licencjackich. Absolwenci z tytułem magistra mają szeroką wiedzę oraz specjalistyczne umiejętności pozwalające im na podjęcie zatrudnienia w różnorodnych placówkach medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Obecnie na rynku pracy jest bardzo duże zapotrzebowanie na wykształcony personel medyczny.
  • geodezja i kartografia — to kierunek zapewniający przyszłym inżynierom rozległą wiedzę z zakresu geodezji i kartografii, a także niezbędne umiejętności pozwalające na wykorzystanie systemów informacji o terenie, posługiwanie się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych itd. Absolwent tych studiów może podjąć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych, administracji samorządowej i rządowej itd.
  • administracja — program dydaktyczny oscyluje wokół nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. Studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie z zakresu m.in. ekonomii i finansów, socjologii, informatyki, prawoznawstwa, prawa finansowego, współczesnej gospodarki i postępowania administracyjnego. Absolwenci mają duże szanse na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia m.in. w urzędach gmin i miast, urzędach marszałkowskich i innych instytucjach państwowych. Z powodzeniem mogą też objąć stanowiska kierownicze i menedżerskie.
Skip to content