99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Studiowanie logistyki. Dla kogo to dobry kierunek?

Studiowanie logistyki. Dla kogo to dobry kierunek?

dziewczyna przy biurku

Logistyka to kierunek studiów, który staje się coraz bardziej popularny przede wszystkim ze względu na możliwości, jakie daję on na rynku pracy. W zależności od tego, czy zdecydujemy się na studia inżynierskie czy magisterskie, nauka może potrwać od trzech i pół do pięciu lat. Dzięki ich ukończeniu możemy uzyskać dyplom inżynierski lub też inżynierski oraz później magisterski. Oczywiście istnieje tu możliwość zarówno studiowania stacjonarnego, jak i zaocznego. Cały proces kształcenia dotyczy przede wszystkim spraw związanych z logistyką oraz transportem. Dzięki temu studenci dowiedzą się między innymi więcej na temat działania punktów dystrybucyjnych oraz nauczą się, jak prawidłowo zaplanować kwestie dostaw. Rzecz nie tylko wyboru dostawcy, ale też ilości produktów.

Kto powinien zdecydować się na studia logistyczne?

Opisując temat dotyczący wymogów stawianych przed studentami logistyki, należy przede wszystkim spojrzeć, kto tak naprawdę powinien zdecydować się na ten kierunek nauki. Są to studia przeznaczone niewątpliwie dla osób określanych często mianem umysłów ścisłych. Na tego typu studiach najważniejszymi przedmiotami są bowiem matematyka, fizyka oraz chemia. Planując rozpoczęcie tego rodzaju nauki, musimy zatem liczyć się z koniecznością zaliczenia tych wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. W zależności od uczelni przy procesie rekrutacyjnym poddawane ocenie mogą być również takie przedmioty jak geografia, biologia czy informatyka.

Wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych to jednak nie jedyne wymogi stawiane przed kandydatami na studentów logistyki. Bardzo istotne są tutaj zdolności interpersonalne, czyli rodzaj umiejętności pozwalających nam na bezproblemowe kontakty z innymi ludźmi. Praca w branży logistycznej jest również przeznaczona dla osób wysoce odpornych na stres, a także odpowiedzialnych i sumiennych. Do istotnych tutaj cech zaliczamy też asertywność oraz wysoką kulturę osobistą. Logistyka jako kierunek studiów jest przeznaczona także dla osób, wiążących swoją przyszłość na rynku pracy właśnie ze stanowiskami dotyczącymi tego zawodu.

Skip to content