99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Informacja prasowa po Międzynarodowej Konferencji Naukowej w WSGK w Kutnie.

Informacja prasowa po Międzynarodowej Konferencji Naukowej w WSGK w Kutnie.

14 maja 2021 r. w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Bezpieczeństwo dziś – wyzwania globalne i lokalne. Wydarzenie odbyło się w formie transmisji online i przyciągnęło niemal 200 uczestników.

Konferencję „Bezpieczeństwo dziś – wyzwania globalne i lokalne” otworzyła dziekan Wydziału Studiów Europejskich WSGK w Kutnie Pani Nadija Panczak-Białobłocka. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele instytucji powiatu kutnowskiego reprezentowanego przez Starostę Kutnowskiego Pana Daniela Kowalika, przedstawiciele miasta Kutna wśród których byli Zastępca Prezydenta Miasta Kutno Pan Jacek Boczkaja i Przewodniczący Rady Miasta Kutno Pan Mariusz Sikora. Prezydent Miasta Kutno reprezentowany był w osobie Pana Radosława Bieńka – Naczelnik Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele organizacji społecznych i stowarzyszeń m.in. Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie, Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy RP, Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Women In International Security przy Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Nie zabrakło studentów kutnowskiej uczelni, przedstawicieli służb mundurowych oraz osób i instytucji na co dzień współpracujących z WSGK w Kutnie. Otwarcie konferencji stało się okazją do ogłoszenia zainicjowania działalności naukowego koła studenckiego na  kierunku bezpieczeństwo narodowe, nad którym opiekę sprawował będzie mgr Zbigniew Bartosiak.

Konferencja przebiegała w oparciu o program ujęty w trzy panele tematyczne z udziałem moderatora:   1. Inicjatywy społeczne i edukacyjne wsparciem dla lokalnego społeczeństwa, 2. Rola kobiet w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, 3. Bezpieczeństwo w wymiarze prawnym i społecznym  w Europie. Pozwoliło to na możliwość lepszego zaprezentowania zagadnień, wymiany poglądów, zadawania pytań prelegentom. Na podkreślenie zasługuje międzynarodowy wymiar konferencji, który zaznaczył się udziałem w niej prelegentów z Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego.  W panelu poświęconym bezpieczeństwu w wymiarze lokalnym zaprezentowane zostały współczesne trendy związane ze strategiami bezpieczeństwa i wdrażaniem rozwiązań opartych o konsolidację możliwie wielu zasobów lokalnych czy też koncepcja cyfrowych miast Smart City. Z dużym zaciekawieniem ze strony uczestników przyjęty został panel „Rola kobiet w działaniach na rzecz bezpieczeństwa”. Za bardzo istotne i ciekawe zostały uznane wystąpienia poświęcone współczesnym zagrożeniom dla zdrowia psychicznego oraz bezpieczeństwu żywnościowemu.

Tak szerokie ujęcie tematyki bezpieczeństwa i wskazanie na wagę jego wielu aspektów pozwoliło na możliwość wyboru przez uczestników i obserwujących internetowy przekaz widzów ważnych dla nich kwestii w obszarach bezpieczeństwa.

Konferencja objęta była patronatem honorowym przez Starostę Kutnowskiego Pana Daniela Kowalika, Prezydenta Miasta Kutno Pana Zbigniewa Burzyńskiego, Stowarzyszenie Generałów Policji RP, Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

Patronat medialny przyjęły RadioQ oraz portal Panoramakutna.pl

W planach Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie są kolejne działania z obszarów nauki, edukacji i kultury skierowane zarówno do środowiska naukowego, jak i do lokalnej społeczności.

 

Skip to content