99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Jakie zalety mają zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych?

Jakie zalety mają zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych?

symulacja medyczna

Centrum Symulacji Medycznych to kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, mający na celu podniesienie jakości kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa. Sprawdź, co warto o nim wiedzieć.

Dlaczego warto odbywać zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych?

Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych mają za zadanie kształtowanie kompetencji pielęgniarskich w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych oraz demograficznych. Dzięki Centrum przyszli i obecni studenci będą mogli zdobywać wiedzę praktyczną oraz teoretyczną w wyspecjalizowanych salach symulacji, wyposażonych w nowoczesny sprzęt medyczny i dydaktyczny. Dzięki wysokiej jakości sprzętowi, studenci pielęgniarstwa będą mieli możliwość ćwiczyć umiejętności oraz procedury ratujące zdrowie i życie pacjentów w warunkach zbliżonych do autentycznych sytuacji.

Jak zbudowane jest Centrum Symulacji Medycznych?

Centrum Symulacji Medycznych Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie składać się będzie z siedmiu sal:

  • sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności,
  • pomieszczenia kontrolnego,
  • sali symulacji BLS,
  • sali symulacji ALS,
  • sali umiejętności pielęgniarskich,
  • sali umiejętności technicznych,
  • sali egzaminacyjnej OSCE.

Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności przeznaczona jest do prowadzenia symulowanych szpitalnych scenariuszy klinicznych i wyposażona jest między innymi w symulator pacjenta dorosłego, dziecka oraz niemowlęcia, łóżko na stanowisko intensywnej terapii, wózek reanimacyjny z wyposażeniem, inkubator otwarty, defibrylator manualny z funkcją AED oraz pompę infuzyjną objętościową. Sala symulacji BLS i ALS to z kolei sale do prowadzenia zajęć z podstawowej oraz zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy, w której dostępne są fantomy BLS i ALS osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlęcia, a także defibrylator automatyczny-treningowy AED. W Centrum Symulacji Medycznych nasi studenci mogą szlifować swoje umiejętności pielęgnacyjne i higieniczne również w sali umiejętności pielęgniarskich, obsługując między innymi zaawansowanym fantomom pielęgnacyjnym pacjenta starszego i dorosłego, łóżkom szpitalnym ortopedycznym, aparatowi EKG, a także mając do dyspozycji wózki reanimacyjne z wyposażeniem, transportowe oraz inwalidzkie.

Nabyte umiejętności studentów weryfikowane są w sali egzaminacyjnej OSCE, w której przeprowadza się egzamin dyplomowy OSCE metodą symulacji medycznych.

Skip to content