99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Ile kosztuje nauka na uczelni prywatnej?

Ile kosztuje nauka na uczelni prywatnej?

słoik z monetami

Jednym z często powtarzanych mitów jest przeświadczenie o wysokich opłatach, związanych z nauką na uczelni prywatnej. Tymczasem okazuje się, że nauka w niej nie musi przekraczać naszych możliwości, co więcej, jej koszty można rozłożyć na dogodne raty. Warto rozważyć decyzję o prywatnym kształceniu również ze względu na bardzo wysoki poziom jakości nauki, a także na możliwości rozwoju naukowego i zawodowego, jakie daje prywatna uczelnia. Sprawdź, dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej i ile to kosztuje.

O Szkole słów kilka

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej może pochwalić się bogatą i długą tradycją nauczania. Założona w 1998 roku, prowadzi naukę nie tylko w zakresie studiów o gospodarce, lecz również w takich obszarach, jak:

  • pielęgniarstwo (I i II stopień),
  • ratownictwo medyczne,
  • geodezja i kartografia (I i II stopień),
  • inżynieria środowiskowa (I stopień),
  • europeistyka (I i II stopień),
  • bezpieczeństwo narodowe – (I stopień),
  • administracja (I i II stopień),
  • psychologia (I stopień),
  • logistyka (I stopień).

Naszym celem jest kształcenie przyszłych kadr, które będą w stanie budować w Polsce konkurencyjną gospodarkę oraz społeczeństwo oparte na wiedzy. Odpowiadamy na potrzeby rynku pracy i zapewniamy naszym studentom stabilne warunki kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, umożliwiając pracę naukową i badawczo rozwojową. Aby jak najefektywniej  pomagać naszym studentom prowadzimy Biuro Karier, doradzając przy wyborze ścieżki kariery. Nie tylko współpracujemy z przyszłymi pracodawcami, lecz również organizujmy warsztaty umiejętności interpersonalnych i targi pracy.

Doświadczona kadra siłą Wyższej Szkoła Gospodarki Krajowej

Naszą siłą jest również kadra nauczycieli akademickich o najwyższych kwalifikacjach, w pełni zaangażowanych w pracę dydaktyczną. Naszych pracowników cechuje dyscyplina pracy, chęć ciągłego rozwoju naukowego, a także umiejętność wyrobienia w studentach nawyków samodzielnego uczenia się, współpracy, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz myślenia proekologicznego. Nasi nauczyciele akademiccy posiadają bogaty dorobek naukowy i publicystyczny, na który składają się teksty w czasopismach naukowych oraz własne książki.

W skład naszej czelni wchodzi sześć wydziałów, na których  nauczają kompetentni akademicy. Są to: Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Technicznych, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Studiów Europejskich, Wydział Zarządzania i Studiów Inżynierskich, Centrum Kształcenia Kadr i Nauczycieli, Wyższa Szkoła Gospodarki.

Jaki jest koszt nauki w uczelni prywatnej?

Koszt nauki w uczelni prywatnej zależy od kierunku i stopnia studiów. Waha się on od 2400 złotych za jeden semestr na pierwszym roku do 3600 za rok drugi. W każdym przypadku koszty te możemy rozłożyć na raty: dwie semestralne lub dwanaście rat miesięcznych. Ponadto nasza Uczelnia oferuje szeroki wachlarz różnego rodzaju form pomocy materialnej. Nasi studenci ubiegać się mogą bowiem o stypendium socjalne, Rektora, dla Osób Niepełnosprawnych, dla „olimpijczyków” oraz o zapomogę. Stypendia socjalne wypłacane są co miesiąc  w zależności od dochodów studenta i wynoszą 600, 500, 400 lub 450 złotych. Zwiększenie stypendium socjalnego może być wypłacane miesięcznie w wysokości 200 złotych, z kolei miesięczne  stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie wynosić 350 złotych. Wysokość miesięcznego stypendium rektora natomiast zależeć będzie od  pozycji na liście rankingowej i wynosić będzie 550 lub 400 złotych. Maksymalna wysokość jednorazowej wypłaty zapomogi wynosi 1000 złotych.

Rozbudowany system pomocy materialnej sprawia, że nauka w naszej Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej nie musi być kosztownym obciążeniem twojego budżetu. W zamian za poniesione nakłady finansowe otrzymasz najwyższą jakość kształcenia, która da Ci uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy. Nauka w szkole prywatnej to zatem inwestycja na całe życie, która się opłaca!

Skip to content