99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Rekrutacja na studia krok po kroku

Rekrutacja na studia krok po kroku

rekrutacja on line

Kończąc szkołę średnią i zdając maturę jesteś gotowy na to, aby wziąć udział w rekrutacji na studia. Zanim to nastąpi zadajesz sobie zapewne wiele pytań na temat organizacji i przebiegu całego procesu. Dobrze jest odpowiednio wcześniej poznać, jakie wymagania wobec przyszłego studenta ma wybrana uczelnia, jakich dokumentów oczekuje i jaki jest czas na ich dostarczenie. Dowiedz się, jak zazwyczaj przebiega rekrutacja na studia.

Każda uczelnia ma własny harmonogram rekrutacji, jednak kalendarz roku akademickiego podobnie jak wymagane dokumenty zazwyczaj są podobne. Na przykładzie Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie analizujemy, jak przebiega cały proces i na co musisz być przygotowany.

Rekrutacja online

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa i ograniczeniami nałożonymi na funkcjonowanie m.in. uczelni wyższych spowodowały, że proces rekrutacji przez wiele z nich prowadzony jest zdalnie. Dla kandydata jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ nie wymaga pokonywania wielu kilometrów w celu osobistego stawiennictwa się w sekretariacie. Po rezerwacji miejsca w systemie elektronicznym, rodzaje dokumentów wraz z terminem dostarczenia podawane są każdemu studentowi indywidualnie.

Wymagane dokumenty

Bez względu na sposób aplikacji na studia – osobiście lub online, każdy kandydat zobowiązany jest do przygotowania i wypełnienia takich dokumentów jak:

  • ankieta osobowa – zawierająca informacje o kierunku i trybie studiów, na jakie aplikujesz (dzienne/zaoczne), a także dane osobowe i kontaktowe, zdjęcie, dane z dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, ukończone szkoły (potwierdzone skanem dyplomu),

  • kopia posiadanych dyplomów – ze szkoły średniej, innych ukończonych uczelni, za szczególne osiągnięcia (np. olimpiady naukowe), świadectwo dojrzałości z wynikami z matury,

  • dwie fotografie, zgodnie z wytycznymi podanymi przez uczelnię (najczęściej na jasnym tle, bez nakrycia głowy),

  • kopię dokumentu tożsamości,

  • skan potwierdzający uiszczenie opłaty rekrutacyjnej za studia (jeżeli jest wymagana),

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (dotyczy zwłaszcza kierunków medycznych, w tym pielęgniarstwa itp.).

Dostarczenie wszystkich dokumentów, a zwłaszcza odpisów lub kopii świadectw sprawia, że automatycznie zostajesz włączony do procesu rekrutacyjnego. Na podstawie liczby punktów, które otrzymasz zostaniesz zakwalifikowany do grona studentów lub znajdziesz się na liście rezerwowej. Jeżeli Twój wniosek zostanie ostatecznie rozpatrzony pozytywnie zostaniesz poinformowany o dalszych krokach. Najczęściej jest to podpisanie umowy (w przypadku studiów niestacjonarnych lub uczelni prywatnych) i uiszczenie opłaty za cały rok czy semestr z góry.

Skip to content