99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Czego można nauczyć się na europeistyce?

Czego można nauczyć się na europeistyce?

flagi Unia Europejska

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej studia na kierunku europeistyka cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Stanowią idealny wybór dla osób interesujących się prawem europejskim, stosunkami międzynarodowymi, gospodarką krajów UE, tożsamością narodową, historią, sprawami wewnętrznymi i wymiarem sprawiedliwości UE, a także wieloma innymi zagadnieniami, które dotyczą tych dziedzin. Jest to również doskonały kierunek kształcenia dla ludzi otwartych, ciekawych świata, którzy chcą poznawać i zrozumieć zjawiska i przemiany, które obejmują państwa Starego Kontynentu.

Europeistyka: zakres kształcenia i wybrane zagadnienia

Europeistyka to bardzo wszechstronny kierunek, który obejmuje szeroki zakres zagadnień z zakresu funkcjonowania Europy i instytucji europejskich oraz społecznych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań państw unijnych. Dotyczy złożonych kwestii związanych z integracją europejską, wykorzystaniem funduszy unijnych, rozwojem i współpracą regionalną w Europie. Studenci poznają nie tylko funkcjonowanie administracji unijnej, ale również historię, kulturę, geografię Europy. Bardzo szeroko omawiana jest też polityka zagraniczna Polski.

Poznaj kilka wybranych zagadnień w programie nauczania na kierunku europeistyka:

 • prawo europejskie,

 • systemy polityczne państw europejskich,

 • instytucje i procesy decyzyjne Unii Europejskiej,

 • usytuowanie i rola Polski w Europie,

 • międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze,

 • geografia polityczna i gospodarcza Europy,

 • procesy integracyjne w Europie,

 • bezpieczeństwo europejskie,

 • polityka handlowa Unii Europejskiej,

 • programy i fundusze Unii Europejskiej,

 • modele administracji publicznej w Europie,

 • znaczenie i rola Polski w Europie.

Europeistyka – czy warto?

Europeistyka w Kutnie na naszej uczelni to niezwykle ciekawy, ale i wymagający kierunek. Przyszli studenci muszą przygotować się na sporo nauki, która jednak dostarczy wiele satysfakcji. Jest to kierunek dedykowany przede wszystkim pasjonatom, których interesuje Europa pod wieloma względami – nie tylko prawnymi i administracyjnymi, ale również historycznymi, kulturowymi, społecznymi. Jeśli student będzie sumiennie uczestniczył w wykładach i zajęciach, dodatkowo zdobywając umiejętności z zakresu języków obcych, są duże szanse, że jako absolwent europeistyki znajdzie ciekawe zatrudnienie, spełniające jego oczekiwania.

Zdobyte wykształcenie to najlepsza podstawa do kariery zawodowej w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, a także w strukturach Unii Europejskiej. Absolwenci mogą też znaleźć zatrudnienie w ośrodkach kulturalnych czy instytucjach pozarządowych, a także redakcjach prasowych, wydawnictwach i innych środkach masowego przekazu, na stanowiskach rzeczników prasowych, w firmach doradczych prowadzących współpracę międzynarodową czy w polskich przedstawicielstwach konsularnych i dyplomatycznych. Możliwości jest naprawdę wiele!

Skip to content