99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Rola wyższego wykształcenia w życiu człowieka

Rola wyższego wykształcenia w życiu człowieka

ikona uczelnia

Staranna edukacja dodaje pewności siebie, pozwala odnaleźć się na dynamicznym rynku pracy, otwiera na odmienne kultury. Nauka stanowi podstawę funkcjonowania każdego społeczeństwa, a przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom zapewnia jego trwałość. Wyższe wykształcenie posiada niezwykle istotną funkcję w życiu człowieka.

Pozwala na realizowanie odmiennych ambicji i aspiracji. Pomaga odnaleźć się w dorosłym życiu. Przede wszystkim jednak uczy innego sposobu myślenia – bardziej abstrakcyjnego oraz umożliwiającego spojrzenie na dany problem z wielu stron.

Dlaczego warto posiadać wyższe wykształcenie?

Podanie wszystkich powodów, dla których warto mieć wyższe wykształcenie, jest niemożliwe. Niniejszy post przedstawia te omawiane najczęściej:

  • uzyskanie dyplomu potwierdzającego ukończenie dobrej szkoły wyższej pozwala znaleźć wymarzoną pracę (wiedza nie tylko wzbogaca przyswajającą ją osobę – zwiększa również potencjał rozwoju danego społeczeństwa, daje konkretne korzyści zarówno absolwentowi, jak i szeroko rozumianej gospodarce, dlatego zakres kształcenia powinien odpowiadać obecnym oraz przewidywanym oczekiwaniom rynku),

  • wybór studiów pomaga zdefiniować własne potrzeby – podpowiada kierunek dalszego rozwoju osobistego (zdobycie specjalistycznej wiedzy umożliwia zrealizowanie zaplanowanej ścieżki kariery zawodowej, natomiast wszechstronne wykształcenie zwiększa elastyczność na wymagającym rynku pracy),

  • przyswajanie nowych informacji rozwija i wzbogaca (koszty poniesione w związku z podjęciem nauki na uczelni wyższej traktuje się jako długofalowe inwestowanie w siebie przynoszące wymierne korzyści całemu społeczeństwu – wiedza stanowi dobro wspólne),

  • zdobywanie wiedzy rozwija emocjonalnie i poznawczo (uczy krytycznego myślenia, podejmowania samodzielnych decyzji, otwartości oraz ukazuje złożoność pozornie prostych zagadnień),

  • nauka gwarantuje przetrwanie uniwersalnych, czyli międzypokoleniowych wartości; ponadto zdobywanie wiedzy przystosowuje do sprawnego funkcjonowania w danej wspólnocie – stanowi proces odpowiedzialny za adaptowanie się jednostki do życia w wybranej grupie, w tym między innymi w zawodowej.

Skip to content