99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Dlaczego warto iść na studia podyplomowe?

Dlaczego warto iść na studia podyplomowe?

studia podyplomowe

Nieustający rozwój nauki oraz postęp technologii wymaga od osób aktywnych zawodowo poszerzania wiedzy oraz nabywania nowych kompetencji. Mamy możliwość korzystania z różnych form doskonalenia, jedną z nich są studia podyplomowe. Zapraszamy do przeczytania tekstu o tym, dlaczego warto je podjąć.

Jakie korzyści wiążą się z ukończeniem studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe podejmuje się po to, by uzupełnić wiedzę wyniesioną ze studiów licencjackich bądź magisterskich. Zazwyczaj wymaga tego charakter pracy zawodowej, do której wykonywania potrzebujemy zdobyć dodatkową specjalizację. Wówczas po ukończeniu studiów podyplomowych oprócz wzbogacenia wiedzy i podniesienia kompetencji, możemy liczyć na awans lub wzrost uposażenia. Czasami nasze życie zawodowe może tak się potoczyć, że wykonujemy pracę całkowicie niezgodną z kierunkiem ukończonych studiów. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie nauki na studiach dyplomowych dających nam kwalifikacje do pracy na zajmowanym stanowisku. Podobnie korzystna będzie nauka na studiach podyplomowych, gdy sami chcemy zmienić rodzaj wykonywanej pracy. Wtedy po rocznej edukacji uzyskamy zupełnie nowy profil wykształcenia.

Jak wybrać najlepszą uczelnię oferującą studia podyplomowe?

Podejmując naukę na studiach podyplomowych, jesteśmy bogatsi o doświadczenie wyniesione z regularnych studiów, ale też związane z pracą zawodową. Wybór właściwej uczelni jest istotny z wielu względów. Studia podyplomowe wymagają poniesienia nakładów pieniężnych. Zajęcia odbywają się przeważnie przez rok w trybie zaocznym – w soboty i niedziele, co oznacza poświęcenie wolnego od pracy czasu. Dlatego należy zwrócić uwagę na wyższą szkołę, która oferuje najlepszy poziom nauczania. Jego potwierdzeniem są pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. O randze uczelni świadczy zatrudniane grono profesorów i doktorów habilitowanych. Aplikując na interesujący nas kierunek, sprawdźmy program studiów, ilość godzin przeznaczonych na poszczególne zajęcia, porównajmy go z ofertą innych uczelni. Warto rozważyć, czy w programie studiów zachowano równowagę pomiędzy zajęciami teoretycznymi a praktycznymi, ponieważ oprócz wiedzy potrzebujemy też zdobyć konkretne umiejętności.

Skip to content