99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Wybór uczelni wyższej. Czym się kierować?

Wybór uczelni wyższej. Czym się kierować?

aula

Wyższe wykształcenie pozwala odnaleźć się w dorosłym życiu: pomaga zdobyć wymarzoną pracę oraz umożliwia zrozumienie istoty procesów społecznych. Zarówno publiczne, jak i prywatne uczelnie wyższe proponują swoim studentom spójne programy kształcenia.

Zastanawiając się nad wyborem przyszłej szkoły, należy przede wszystkim kierować się własnymi preferencjami dotyczącymi kwestii takich jak: upragniona ścieżka kariery zawodowej (studiowanie tego, co się naprawdę lubi, stanowi podstawę sukcesu), program zajęć oferowany przez daną uczelnię, jej lokalizacja. Warto również przeanalizować wymienione poniżej problemy – poszukanie konkretnych odpowiedzi na wyłaniające się z nich pytania, ułatwi podjęcie tej niezwykle trudnej decyzji.

Na jakiej uczelni wyższej warto podjąć naukę?

Obecnie dużo mówi się o szeroko rozumianej jakości kształcenia – terminie obejmującym między innymi stopień przygotowania danej instytucji do pełnienia powierzonej jej funkcji oraz poziom zadowolenia podejmujących w niej naukę studentów. Przed ostatecznym wyborem uczelni wyższej, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • przygotowanie kadry dydaktycznej, które w istotny sposób wpływa na renomę danej szkoły,

  • aktywność zawodową absolwentów,

  • warunki lokalowe i materiałowe, jakie zapewnia wybrana uczelnia (w tym: wyposażenie biblioteki wydziałowej, komfort użytkowania sal zajęciowych, dostępność zaplecza multimedialnego; obecność udogodnień dla osób niepełnosprawnych),

  • proponowane studentom aktywności naukowe (w tym: koła studenckie, krajowe oraz międzynarodowe konferencje naukowe, staże pracy, praktyki zawodowe, możliwość pobierania nauki na zagranicznej uczelni); oferowaną przez szkołę pomoc socjalną i inne stypendia,

  • współpracę uczelni z gospodarczymi i kulturalnymi instytucjami działającymi w regionie (jej nawiązanie pomaga odnaleźć się przyszłym absolwentom na wymagającym rynku pracy – wspomniane podmioty często oferują studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych, dzięki którym osoby te zdobywają niezbędne doświadczenie).

W celu znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania należy zapoznać się ze stroną internetową wybranej szkoły wyższej, wziąć udział w organizowanych przez nią targach edukacyjnych oraz porozmawiać z jej absolwentami.

Skip to content