Podstawowe informacje rekrutacyjne

Informacje rekrutacyjne Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada jeden z poniższych dokumentów: polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury”; dyplom IB (International Baccalaureat); dyplom EB (European Baccalaureat); świadectwo uzyskane za granicą. Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia może być … Czytaj dalej Podstawowe informacje rekrutacyjne