Zapisz się na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

  • ankieta osobowa dla kandydata na studia podyplomowe
  • dwie fotografie (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
  • wypis dowodu osobistego poświadczonego przez uczelnie,
  • kserokopii dowodu wpłaty wpisowego,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia

Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest również podpisać umowę o warunkach odpłatności.

Kwestionariusz do pobrania: