Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Czasopismo Wydziału Studiów Europejskich

Redakcja

Redaktor naczelny: dr Zbigniew Białobłocki

Sekretarz redakcji: Aneta Moszczyńska

Redaktorzy tematyczni: 

dr Sławomira Białobłocka , Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, (globalizacja, Ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze)

dr Małgorzata Bielecka, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, (europeistyka, polityki wspólnotowe UE, politologia)

dr Radosław Grodzki, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, (bezpieczeństwo narodowe, sprawy międzynarodowe, polityka zagraniczna)

dr hab. Bohdan Hud, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, (Europa Wschodnia)

prof. dr hab. Ihor Hrabynskyy, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie (międzynarodowe stosunki gospodarcze)

dr Katarzyna Krzywińska, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, (europeistyka, systemy ustrojowe Europy Zachodniej, politologia)

dr Tomasz Kubicki, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, prawo konstytucyjne porównawcze)

prof. dr hab. Jan Zbigniew Lewandowski, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, (dzieje najnowsze)

prof. dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, (Regionalna współpraca transgraniczna)

dr Piotr Olszewski, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, (sprawy międzynarodowe, administracja państw członkowskich UE)

dr Adam Rogala-Lewicki, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, (integracja europejska, bezpieczeństwo narodowe, politologia)

dr Paweł Sikora, Uniwersytet Zielonogórski (nauki prawne)

dr Michał Siudak, Uniwersytet Jagielloński (ukrainoznawstwo)

prof. dr hab. Mirosław Sułek, Uniwersytet Warszawski, (stosunki międzynarodowe)

dr Tomasz Suski, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, (prawo, administracja)

dr Leszek Sykulski, Wyższa Szkoła Biznesu i przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. (nauki o polityce)

dr Mateusz Wiliński, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu (niemcoznawstwo)

dr Przemysław Wywiał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (nauki o bezpieczeństwie)

dr hab. Andrzej Zapałowski, Uniwersytet Rzeszowski, (nauki o bezpieczeństwie)

dr Henryk Ziółkowski, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, (zarządzanie, logistyka)??


Redaktorzy językowi: dr Irena Gałka, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, (język angielski), dr Nadija Panczak-Białobłocka, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, (język ukraiński).

Redaktor statystyczny: dr inż Tomasz Białobłocki

Redakcja techniczna: Łukasz Różyński

Projekt okładki i opracowanie techniczne: Łukasz Różyński