Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Czasopismo Wydziału Studiów Europejskich

Oświadczenie o wersji pierwotnej

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. 

Czasopismo nieprzerwanie od 2014 r. ukazuje się zarówno w wersji elektronicznej (w otwartym dostępie), jak i drukowanej, zachowując charakter czasopisma hybrydowego typu open access.