Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Czasopismo Wydziału Nauk o Zdrowiu

Zapora ghostwriting

Redakcja w trosce o wyoski poziom naukowy zamieszczanych publikacji, kierując się wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wprowadziła zaporę ghostwriting.

Ghostwriting jest zjawiskiem polegającym na niewskazaniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie artykułu, była jej rzeczywistym autorem lub też współautorem. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.

Zjawisko określane jako guest authorship (honorary authorship), polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.

W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu naukowego czasopisma oraz kierując się chęcią upowszechnienia dobrych praktyk akademickich oraz promowania najwyższych standardów w działalności naukowej, redakcja "PG" zaleca autorom lekturę broszur: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce i Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, które zostały wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kodeks etyki pracownika naukowego wydany przez Polską Akademię Nauk. Poniżej zamieszono linki do stron wydawców, z których można pobrać publikacje.

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce - POBIERZ

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej - POBIERZ

Kodeks etyki pracownika naukowego - POBIERZ