Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Czasopismo Wydziału Nauk o Zdrowiu

Redakcja

Komitet redakcyjny Czasopisma WNZ.
 
Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Ryszard Jaszewski (WSGK, Kutno, Polska)
Zastępcy Redaktora naczelnego: prof. dr hab. Danuta Chlebna-Sokół (WSGK, Kutno, Polska)
Sekretarz redakcji: mgr Agnieszka Komorowska (WSGK, Kutno, Polska)
 
Redaktor językowy (j. polski):
Redaktor językowy (j. angielski):
Redaktor językowy (j. ukraiński): dr Nadija Panczak-Białobłocka
Redaktor statystyczny: dr inż. Tomasz Białobłocki
Grafika i projekt: dr inż. Tomasz Białobłocki (WSGK, Kutno, Polska)