Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Czasopismo Wydziału Nauk o Zdrowiu

Recenzenci

- Recenzent powinien wykazać się obiektywizmem i rzetelnością w ocenie recenzowanej pracy;
- w przypadku, gdy Recenzent dostrzeże jakiekolwiek nieprawidłowości w recenzowanej pracy – powinien to niezwłocznie zgłosić Redakcji;
- w przypadku, gdy Recenzent nie jest w stanie wykonać recenzji, powinien zgłosić to jak najszybciej do Redakcji.