Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Czasopismo Wydziału Nauk o Zdrowiu

Czasopismo WNZ.

Czasopismo WNZ to międzynarodowy kwartalnik wydawany od 2019 roku w formie elektronicznej przez Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i nauk o zdrowiu. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego, ratowników medycznych oraz osób związanych z naukami o zdrowiu.

Podstawową wersją wydawanego czasopisma jest wersja on-line. Redakcja przyjmuje prace napisane w języku polskim, języku angielskim i języku ukraińskim.

Zakres czasopisma obejmuje następującą problematykę:

•innowacji w pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym i naukach o zdrowiu
•jakości życia chorych
•jakości opieki medycznej/pielęgniarskiej, satysfakcji z opieki
•organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
•opieki długoterminowej