Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Wydziały

Wydział Zarządzania i Studiów Inżynierskich

Kierunki - logistyka, inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału:

1. prof. dr hab. T. Ambroziak
2. prof. dr hab. I. Hrabynskyy
3. prof. dr hab. J. Soboń
4. dr hab. inż. P. Lewandowski
5. dr hab. J. Rogozińska-Mitrut
6. dr hab. K. Hajder
7. dr inż. Henryk Ziółkowski
8. dr inż. G. Mikielewicz
9. dr inż. A. Ratkiewicz
10. dr inż. T. Białobłocki
11. dr A. Wojcieszak
12. dr T. Suski
13. dr Z. Kobyliński
14. dr P. Olszewski
15. mgr inż. M. Stolarski
16. mgr W. Szremski
17. mgr M. Michalski
18. mgr A. Moszczyńska
19. mgr M. Bewicz
20. mgr K. Woźniak
21. mgr K. Szymański

Dziekan: prof. dr inż. Henryk Ziółkowski.
Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Kowalska.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno
Telefon: (24) 355-83-46.
Fax: (24) 355-83-46.
E-mail: wz@wsgk.com.pl.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunki - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału:

1. prof. zw. dr hab. Ryszard Jaszewski
2. prof. zw. dr hab. Danuta Chlebna-Sokół
3. prof.  WSGK dr hab. Bohdan Matviychuk
4. prof.  WSGK dr hab. Mariusz Piechota
5. dr. hab. Maciej Radek
6. dr hab. Tadeusz Pietras
7. dr hab. Krzysztof Hajder
8. dr inż. Tomasz Białobłocki
9. dr Teresa Pierzchalska-Mudyna
10. dr Janusz Mudyna
11. dr Teresa Branicka-Bielecka
12. dr Andrzej Hyżyk
13. dr Krzysztof Ignasiak
14. dr Agnieszka Dominka
15. dr Andrzej Witusik
16. dr Elżbieta Świątkowska
17. dr Teresa Stańczyk
18. dr Tomasz Suski
19. dr Karol Koszada
20. dr Olaf Czerniawski
21. mgr Agnieszka Komorowska
22. mgr Grażyna Mościcka
23. mgr Beata Szczepańska
24. mgr Teresa Pawłowska
25. mgr Irena Dałek
26. mgr Anna Stelmaszewska
27. mgr Aneta Czarnecka
28. mgr Małgorzata Andrusiak
29. mgr Iwona Sztyrak
30. mgr Mariola Jagiełło
31. mgr Magdalena Bewicz
32. mgr Karolina Woźniak
33. mgr Teresa Kapela
34. mgr Jadwiga Tomczak
35. mgr Martyna Zielińska
36. mgr Hanna Karwasik
37. mgr Joanna Stępniak
38. mgr Bogumiła Ufa
39. mgr Łukasz Bińkowski
40. mgr Krzysztof Szymański
41. mgr Mariusz Jagodziński
42. mgr Jolanta Suska
43. mgr Dorota Grabowska
44. mgr Aldona Kosińska
45. mgr Agnieszka Brzezińska
46. lek Robert Niezgoda
47. lek Wioleta Nowak-Badowska
48. lek Tomasz Spychała
49. lek Roman Liakhovych

Dziekan: mgr Agnieszka Komorowska.
Koordynator praktyk zawodowych: mgr Ivan Mykyteiek.

Obsługa administracyjna: mgr Małgorzata Grzeszkowiak.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-51.
Fax: (24) 355-83-51.
E-mail: wnz@wsgk.com.pl.

Wydział Studiów Europejskich

Kierunek - europeistyka.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału:

1. prof. dr hab. Jan Lewandowski
2. dr hab. Anatoliy Romanyuk
3. prof. dr hab. Ihor Hrabynskyy
4. dr hab. Bohdan Hud
5. prof. dr hab. Valery Denisenko
6. prof. dr hab. Svitlana Naumkina
7. dr hab. Vira Burdiak
8. dr hab. Zbigniew Białobłocki
9. dr Radosław Grodzki
10. dr Katarzyna Krzywińska
11. dr Adam Rogala-Lewicki
12. dr Nadija Panczak-Białobłocka
13. dr inż. Tomasz Białobłocki
14. dr hab. Krzysztof Hajder
15. dr hab. Janusz Soboń
16. mgr Paweł Łebkowski
17. mgr Magdalena Bewicz
18. dr Tomasz Suski
19. dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut
20. mgr Magdalena Białobłocka
21. mgr Aneta Moszczyńska

Dziekan: dr Radosław Grodzki - prof. nadzw. WSGK.
Prodziekan: dr Nadija Panczak-Białobłocka.
Obsługa administracyjna: mgr Elżbieta Graczyk.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-42.
Fax: (24) 355-83-42.
E-mail: wse@wsgk.com.pl.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Kierunki - administracja, psychologia.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału:

1. prof. dr hab. Krzysztof Goźdź-Roszkowski
2. prof. dr hab. Anatoliy Romanyuk
3. prof. dr hab. Zbigniew Białobłocki
4. prof. dr hab.Jan Szałański
5. dr inż. Tomasz Białobłocki
6. dr Zbigniew Świderski
7. dr Adam Rogala-Lewicki
8. dr Tomasz Suski
9. dr Tomasz Kubicki
10. dr Nadija Panczak-Białobłocka
11. dr Piotr Olszewski
12. dr Kazimierz Kopczyński
13. dr Piotr Dzieduszyński
14. mgr Magdalena Białobłocka
15. mgr Aneta Moszczyńska
16. mgr Anna Stelmaszewska
17. mgr Izabela Kaźmierczak-Jankowska
18. mgr Magdalena Bewicz

Dziekan: dr Irena Gałka.
Prodziekan: mgr Magdalena Białobłocka.
Kierownik programowy studiów: dr Zbigniew Świderski - prof. nadzw. WSGK.
Obsługa administracyjna: mgr Elżbieta Borowiecka.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-42.
Fax: (24) 355-83-42.
E-mail: wans@wsgk.com.pl.

Wydział Nauk Technicznych

Kierunek - geodezja i kartografia.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału:

1. prof. zw. dr hab. inż. Stefan Przewłocki 
2. prof. zw. dr hab. inż.  Janusz Śledziński 
3. prof. dr hab. inż. Kornyliy Tretyak 
4. prof. dr hab. inż. Adam Linsenbarth 
5. prof. dr hab. inż. Fiodor Zabłocki 
6. prof. dr hab. inż. Marian Czochański 
7. prof. dr hab. inż. Marek Zawilski 
8. prof. dr hab. inż. Wiesław Kosiński 
9. prof. dr hab. Maciej Urbaniak 
10. dr inż. Lech Pitoń 
11. dr inż. Tadeusz Kośka 
12. dr inż. Monika Jaroszewska
13. dr inż. Konstanty Burak 
14. dr Zbigniew Kobyliński 
15. dr inż. Tomasz Białobłocki
16. dr inż. Oleksandr Pryimak 
17. dr inż. Maciej Wesołowski
18. dr inż. Krzysztof Wojciszyn
19. dr inż. Joanna Kazanowska 
20. mgr inż. Grażyna Obara-Lubowiecka
21. mgr inż. Robert Przewłocki 
22. mgr inż. Arkadiusz Olesiński 
23. mgr Karolina Domańska
24. mgr Grażyna Kalbarczyk
25. mgr Magdalena Bewicz
26. mgr Bartosz Serenda
27. mgr Aneta Moszczyńska
28. mgr Aneta Krysztofiak

29. mgr Leszek Olesiński
30. mgr Halina Barańska
31. mgr Nina Ślęzak

Dziekan: mgr inż. Robert Przewłocki.
Prodziekan: dr inż. Maciej Wesołowski.
Kierownik praktyk zawodowych: dr inż. Joanna Kazanowska.
Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Rusek.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-51.
Fax: (24) 355-83-51.
E-mail: wnt@wsgk.com.pl.

Kierunek - inżynieria środowiska.

Sylabusy poszczególnych kierunków dostępne są do wglądu w Dziekanacie.

Dziekan: mgr inż. Robert Przewłocki.
Prodziekan: dr inż. Maciej Wesołowski.
Kierownik praktyk zawodowych:
dr inż. Joanna Kazanowska.
Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Rusek.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-51.
Fax: (24) 355-83-51.
E-mail: wnt@wsgk.com.pl.