Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Władze Uczelni

Rektor: dr hab. Sławomira Białobłocka.
Prorektor: dr inż. Henryk Ziółkowski - prof. nadzw. WSGK.

Prorektor d/s rozwoju: dr Irena Gałka
Kanclerz: mgr Aneta Moszczyńska.

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych: mgr inż. Robert Przewłocki.

Dziekan Wydziału Studiów Europejskich: dr Radosław Grodzki - prof. nadzw. WSGK.
Prodziekan Wydziału Studiów Europejskich: dr Nadija Panczak-Białobłocka.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu: mgr Agnieszka Komorowska.

Dziekan Wydziału Zarządzania i Studiów Inżynierskich: dr inż. Henryk Ziółkowski - prof. nadzw. WSGK.

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych: dr Irena Gałka.
Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych: mgr Magdalena Białobłocka.
Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych: mgr Anna Stelmaszewska.

Kierownicy programowi kierunków: 
Administracja: prof dr Zbigniew Świderski - prof. nadzw. WSGK.
Inżynieria środowiska: prof dr hab. inż. Henryk Sabiniak.
Geodezja i kartografia: prof zw. dr hab. inż. Stefan Przewłocki.

Senat WSGK: Organ Kolegialny Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej.