Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Studia podyplomowe - kierunki

Studia podyplomowe to forma kształcenia przeznaczona dla absolwentów studiów I i II stopnia. W ofercie posiadamy kierunki umożliwiające doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. Prowadzimy między innymi takie specjalizacje jak: historia, WOS, administracja publiczna, logopedia, rachunkowość i finanse oraz matematyka. Rozbudowana oferta pozwala każdemu znaleźć odpowiedni kurs. Szczególną popularnością cieszą się unikatowe kierunki, takie jak: kuratela sądowa i społeczna studia podyplomowe, doradztwo zawodowe i andragogika czy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne studia podyplomowe. Dodatkowo w naszej ofercie można znaleźć wiele propozycji skierowanych do pracowników oświaty chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Prowadzimy między innymi takie kierunki jak: informatyka dla nauczycieli studia podyplomowe, wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna, edukacja w zakresie etyki oraz oligofrenopedagogika studia podyplomowe. Obecnie wśród naszych propozycji jest także edukacja wczesnoszkolna studia podyplomowe i bibliotekoznawstwo oraz edukacja dla bezpieczeństwa. W ofercie mamy też specjalizację: kwalifikacje pedagogiczne. Dodatkowo prowadzimy studia podyplomowe umożliwiające zdobycie uprawnień do wykładania dodatkowych przedmiotów. Oferujemy między innymi kierunki: nauczanie biologii, matematyki, fizyki, geografii, a także nauczanie przyrody. Poza zajęciami dającymi kwalifikację do uczenia przedmiotów ścisłych prowadzimy także inne. W ofercie jest nauczanie muzyki studia podyplomowe czy też nauczanie plastyki studia podyplomowe. Realizowane są także oddzielne kierunki dla specjalności nauczanie techniki oraz zajęć technicznych. Dodatkowo w ofercie jest także pedagogika opiekuńczo wychowawcza oraz surdopedagogika. Poza kierunkami dla nauczycieli posiadamy także bogaty wybór innych specjalizacji, w tym studia podyplomowe: pomoc medyczna, zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płace. Swoją ofertę dostosowujemy do potrzeb rynku pracy, starając się ją stale uzupełniać. Obecnie prowadzimy także zajęcia na kierunkach socjoterapia i resocjalizacja oraz doradztwo zawodowe. Wśród licznych propozycji znalazła się także praca socjalna oraz przedsiębiorczość i wiele więcej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.

1. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.

2. Administracja publiczna.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

4. Doradztwo zawodowe.

5. Doradztwo zawodowe i andragogika.

6. Biologia i promocja zdrowia.

7. Edykacja dla bezpieczeństwa.

8. Przyroda i promocja zdrowia.

9. Edukacja wszesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem angielskim.

10. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.

11. Etyka

12. Fizyka i astronomia z elementami informatyki.

13. Geografia i edukacja europejska.

14. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, pierwsza pomoc medyczna.

15. Informatyka dla nauczycieli.

16. Kwalifikacje pedagogiczne.

17. Logopedia.

18. Pedagogika specjalna.

19. Oligofrenopedagogika.

20. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, z terapią pedagogiczną, pedagog szkolny.

21. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna.

22. Podstawy przedsiębiorczości.

23. Przyroda dla nauczycieli z elementami zdrowia publicznego.

24. Rachunkowość i finanse, księgowość.

25. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

26. Wiedza o społeczeństwie z elementami edykacji europejskiej.

27. Historia.

28. Socjoterapia.

29. Matematyka z elementami informatyki.

30. Surdopedagogika.

31. Muzyka z elementami terapii pedagogicznej.

32. Plastyka z elementami grafiki komputerowej.

33. Technika i wychowanie komunikacyjne z elementami grafiki komputerowej.

34. Wiedza o kulturze edukacja europejska.

35. Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna.

36. Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną z elementami zdrowia publicznego, pierwsza pomoc medyczna.

37. Zamówienia publiczne.

38. Logistyka.

39. Zarządzanie oświatą.

40. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

41. Zarządzanie placówkami opieki społecznej.

42. Zarządzanie placówkami opieki zdrowia.

43. Historia i społeczeństwo.

44. Kadry, płace i księgowość.

45. Chemia.

46. Filozofia.

47. Rewalidacja.

48. enlightened Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

49. enlightened Pedagogika specjalna - tyflopedagogika.

50. enlightened Terapia pedagogiczna.

51. enlightened Informatyka w edukacji.

52. enlightened Integracja sensoryczna i psychomotoryka.