Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Kutnie to inwestycja w przyszłość. To doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji i tym samym zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy. Ta forma kształcenia przeznaczona jest dla osób posiadających wyższe wykształcenie licencjackie, inżynierskie lub magisterskie.

Kierownik Centrum Doskonalenia Kadr I Nauczycieli: prof. dr Zbigniew Białobłocki.

Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Ancerowicz.

(24) 355-83-53

(24) 355-83-53

cdkin@wsgk.com.pl

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Kutnie jest złożenie kompletu dokumentów:

  • kwestionariusza osobowego (pobierz plik),
  • dwie fotografie (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
  • wypis dowodu osobistego poświadczonego przez uczelnie,
  • kserokopii dowodu wpłaty wpisowego,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest również podpisać umowę o warunkach odpłatności.

Numer konta bankowego: 18 1020 3440 0000 7702 0056 6620.

Koszt studiów Wpisowe Opłata semestralna Opłata miesięczna Koszt świadectwa
Studia III - semestralne:   2630 zł 200 zł 800 zł 240 zł 30 zł
Studia IV - semestralne:   3430 zł 200 zł 800 zł 200 zł 30 zł