Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Program kształcenia

PROGRAMY KSZTAŁCENIA:

Geodezja i kartografia - studia I stopnia - profil ogólnokształcący.

Geodezja i kartografia - studia II stopnia - profil ogólnokształcący.

Geodezja i kartografia - studia I stopnia - profil praktyczny.

Geodezja i kartografia - studia II stopnia - profil praktyczny.

Pielęgniarstwo - studia I stopnia.

Pielęgniarstwo - studia II stopnia.

Inżynieria środowiska.

Program kształcenia na kierunku Inżynieria środowiska, studia inżynierskie, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny. Obowiązuje od października 2017.

Program kształcenia na kierunku Inżynieria środowiska, studia inżynierskie, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny. Obowiązuje od marca 2019.

Program kształcenia na kierunku Inżynieria środowiska, studia inżynierskie, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki.