Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Monitorowanie kariery absolwentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie dbając o wysoką jakość kształcenia na wszystkich kierunkach studiów, a także zapotrzebowaniom rynku pracy poprzez odpowiednie programy studiów, zwraca się do Państwa z prośbą o poświęcenie swojego cennego czasu i wypełnienie poniżej ankiety. Państwa opinie i doświadczenie z pewnością wpłyną na rozwój i kształt naszej Uczelni. 

 

Ankieta przeznaczona dla absolwentów w pierwszym roku od ukończeniu Uczelni.

Ankieta przeznaczona dla wszystkich absolwentów WSGK.

Opracowanie wyników ankiet dla poszczególnych kierunków:

Europeistyka (19.10.2013).

Pedagogika specjalna (19.10.2013).

Zarządzanie (06.03.2014).

Administracja (05.04.2014).

Pielęgniarstwo (05.04.2014).

Administracja - załącznik 1 (10.09.2018).

Administracja - załącznik 2 (10.09.2018).

Raport z badania losów absolwenta Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Studia z perspektywy absolwenta Wydziału Nauk Technicznych. Absolwenci 2014, 2015.

Sprawozdanie z monitorowania karier absolwentów Wydziału Nauk Technicznych przeprowadzonego w roku akademickim 2013/2014.

Opracowanie wyników ankiet dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Kierunek: geodezja i kartografia - studia I stopnia.

Opracowanie wyników ankiet dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Kierunek: geodezja i kartografia - studia II stopnia.

Opracowanie wyników ankiet dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Kierunek: Inżynieria środowiska.

Opracowanie wyników ankiet dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Kierunek: Inżynieria środowiska, 2017.

Opracowanie wyników ankiet dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Kierunek: Geodezja i kartografia, 2017.

Opracowanie wyników ankiet dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Kierunek: Geodezja i kartografia, studia II stopnia, 2017.

Prof. dr hab. inż. Stefan Przewłocki. Badania skuteczności procesu dydaktycznego w aspekcie osiąganych efektów kształcenia