Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Ratownictwo medyczne

Studia z ratownictwa medycznego:

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne trwają 3 lata. Do opracowania programu wykorzystane zostały wzorce międzynarodowe oraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Studia z ratownictwa medycznego po zakończonym toku nauki uprawniają do otrzymania tytułu zawodowy licencjata. Absolwent posiada dobre podstawy z zakresu anatomii, biologii, biofizyki, fizjologii, patofizjologii, psychologii, farmakologii i toksykologii. Zostanie wyposażony w wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych - w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyn. Absolwent kierunku ratownictwo medyczne posiada umiejętności z zakresu pierwsza pomoc medyczna oraz czynności ratunkowe. Studia z ratownictwa medycznego uprawniają do podjęcia pracy w różnych placówkach medycznych jako członek obsady ambulansu.