Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Instalacje w budownictwie (kierunek inżynieria środowiska)

Studia instalacje w budownictwie na kierunku inżynieria środowiska pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

SPECJALNOŚCI:

yes instalacje w budownictwie
yes odnawialne źródła energii
yes systemy zintegrowane w inżynierii środowiska 

Studia z inżynierii środowiska na specjalności systemy zintegrowane w inżynierii, odnawialne źródła energii oraz instalacje w budownictwie pozwalają zajmować się takimi działaniami człowieka w środowisku jak budownictwo, rolnictwo, przemysł.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kierunku inżynieria środowiska specjalizacja odnawialne źródła energii, instalacje w budownictwie oraz systemy zintegrowane w inżynierii środowiska posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska.
 
Absolwent jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Posiada umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazania informacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
 
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, specjalności – „Instalacje w budownictwie”. Zdobywa umiejętność stosowania w praktyce współczesnych technologii wykonawczych, obowiązującego prawa i norm, ekonomiczne uzasadnienie stosowanych materiałów i poszczególnych elementów instalacji, możliwość korzystania ze wspomagania komputerowego przy analizie i projektowaniu instalacji danego rodzaju, procedur pozyskiwania informacji, ich przetwarzania, związanych z danym rodzajem i typem budownictwa oraz technologii instalatorskiej.
 
Specjalność instalacje w budownictwie na kierunku inżyniera środowiskowa uprawnia do wykonywania projektów, nadzoru nad wykonawstwem i eksploatacją instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i pneumatycznych.
 
Ukończenie tego rodzaju studiów umożlwia ubieganie się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, po odbyciu 3 lat praktyki zawodowej.
 
Uczelnia ubiega się o możliwość zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane oraz uznanie praktyki studenckiej za całość wymaganej praktyki zawodowej.