Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Inżynieria przetwórstwa rolno spożywczego

Po ukończeniu kształcenia na kierunku inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego można podjąć pracę w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach sektora gospodarki żywnościowej na stanowiskach inżynierskich oraz związanych z zarządzaniem produkcją i jakością, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności, laboratoriach analitycznych i kontroli jakości, ośrodkach badawczo – rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych, gdzie wymagana jest wiedza technologiczna i ekonomiczna, a także w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy i doradztwem technicznym.

SPECJALNOŚCI:

yes przetwórstwo mleka
yes przetwórstwo mięsa
yes przetwórstwo owoców i warzyw 

  • wszechstronne przygotowanie z zakresu pierwotnego i pogłębionego przetwarzania owoców i warzyw oraz dystrybucji wyrobów,
  • podejmowanie decyzji i twórcze rozwiązywanie problemów związanych z przetwórstwem, magazynowaniem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem artykułami owocowo warzywnymi,
  • zarządzanie produkcją w zakresie ogrodnictwa i przemysłu przetwórczego, wpływanie na poprawę rentowności prowadzonych produkcji,
  • praktyczne stosowanie wiedzy o wpływie produktów ogrodniczych i zawartych w nich substancjach na jakości życia.