Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Jakość kształcenia

System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Uchwała nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 30 stycznia 2012 roku.

Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dnia. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 13-A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku.

Zarządzenie nr 13 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku.