Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

(24) 355 83 40

Jakość kształcenia

System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie.

UCHWAŁA NR 1 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 30 stycznia 2012 roku.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1 SENATU WSGK z dnia. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

ZARZĄDZENIE NR 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 13 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku.